Systém pro správu a řízení firemních zakázek.

Pro malé a střední firmy máme vytvořen informační systém vhodný ke správě a řízení firemních zakázek.

Stručná charakteristika systému:

  • evidence zakázek
  • vytvoření nové zakázky
  • přehled zakázek
  • adresář s kontakty
  • pokročilé vyhledávání, podle různých kritérií (datum, název, číslo, stav apod.)
  • možnost připojit k zakázce libovolné soubory, např. výkresy nebo fotodokumentaci
  • zakázka prochází různými stavy, nová, rozpracovaná až po dokončená (stavy si uživatel volí podle svých potřeb)
  • nastavení práv pro uživatele (zaměstnanec nemůže například smazat zakázku)
  • systém je modulární a umožňuje na přání zákazníka rozšířit funkčnost, která se přidá k základním funkcím systému (jedná se pochopitelně o zakázkové funkce, které jsou placeny individuálně a nejsou zahrnuty v ceně programu)

nahoru

Jak systém funguje?

Základem je webové rozhraní systému, které umožňuje používat tento produkt neomezeně na jakémkoli počítači připojeném k internetu. Počítač musí mít pouze funkční webový prohlížeč, např. Internet Explorer, Mozilla, Opera apod.

Systém je navržen tak, aby fungoval i na velmi pomalém připojení k internetu. Pro základní práci se systémem stačí i připojení přes modem. Pochopitelně, pokud vkládáte objemnější data, obrázky, dokumenty nebo výkresy, je nutné mít kvalitní a rychlé připojení. Téměř na celém území ČR není problém si vysokorychlostní připojení k internetu pořídit. Pro pohodlnou práci stačí jakákoli přípojka (WiFi, ADSL, 4G nebo UPC) o rychlosti 512/128 kbit/s.

Jelikož, se jedná o webovou aplikaci, odpadá starost s instalací na konkrétním počítači. Aktualizace nebo změny v systému jsou prováděny administrátorem na dálku, bez zásahu uživatele. Také oprava případně vzniklých problémů se děje naprosto automaticky bez toho, aby musel uživatel sám něco řešit (stačí pouze nahlásit chybu a náš pracovník se o vše sám postará).

nahoru

Výhody zakázkového systému.

Systém zakázek je řešen pro použití v malé nebo střední firmě. Této koncepci je podřízeno vše, od zadávání údajů přes úpravu nebo změnu údajů, až po vyhledávání a přehled probíhajících zakázek.

Velkou výhodou je, že mohu pracovat se systémem kdekoli a kdykoli. Zvláště vhodný je pro firmy, které mají své obchodní zástupce po celé ČR a potřebují evidovat a spravovat zakázky od všech obchodníků součastně. Taktéž uživatel není omezen pouze na jeden počítač (například v kanceláři) a může do systému vkládat objednávky na jakémkoli PC, například z domova nebo od zákazníka.

nahoru

Technické požadavky na provoz.

Systém je možno provozovat na jakémkoli webovém serveru, který podporuje jazyk PHP 5.0 a databázi MySql 5.0 nebo verze vyšší. Systém je taktéž možno nasadit na podnikový server s tím, že se klienti budou připojovat přes lokální síť. Aby bylo možno provádět automatické aktualizace, je potřeba spravovat tento server vzdáleně.

Naše firma nabízí komplexní řešení, kdy systém pro zákazníky provozujeme na vlastním webovém serveru. Zákazník tak platí pouze malý paušální poplatek za provoz serveru, a o veškeré technické záležitosti se postaráme za něj. Může tak využívat tuto službu bez omezení z jakéhokoli počítače.

nahoru

Bezpečnost a dostupnost služby.

Bezpečnost přenášených dat mezi počítačem uživatele a naším serverem je řešena šifrováním. Nikdo neoprávněný nemůže žádná data při přenosu získat a zneužít. Dostupnost služby závisí především na připojení k internetu, občas probíhá údržba na našem serveru. Ta je prováděna zásadně v nočních hodinách a je předem ohlášena.

V současnosti každý z nás používá spoustu webových služeb –  například e-mail, elektronické bankovnictví nebo nákup na e-shopu, některé z těchto služeb však nejsou zabezpečeny vůbec nebo špatně. Dostupnost těchto služeb je velmi dobrá a pro firemní použití velmi vhodná. Naše aplikace zahrnuje dobré bezpečností prvky a velmi dobou dostupnost pro firemní zákazníky.

nahoru

Ceny za instalaci a provoz.

Nabízíme tři varianty užívání programu.

Varianta A
Cena základního modulu se všemi jeho funkcemi 5 000,- Kč. V ceně je zahrnuta instalace, vložení základních údajů firmy (název, adresa, telefon apod.) a předvedení základních funkcí.
Pronájem za provoz aplikace na našem webovém serveru činí 200,- Kč za měsíc, v této ceně je pak zahrnut i provoz webových stránek firmy. Cena za provoz platí pro všechny zákazníky, kteří mají méně než 500 položek za měsíc. V dalších případech s více položkami je cena provozu kalkulována individuálně.

Varianta B
Cena základního modulu se všemi jeho funkcemi 500,- Kč. V ceně je zahrnuta instalace, vložení základních údajů firmy (název, adresa, telefon apod.) a předvedení základních funkcí.
Pronájem za provoz aplikace na našem webovém serveru ZDARMA a provoz webových stránek firmy ZDARMA.
Se zákazníkem je sepsána smlouva v délce trvání 2 let. Zákazník platí pouze za užívání programu, a to za jednotlivou položku podle platného ceníku.
Cena za položku je variabilní podle počtu položek za měsíc:

Počet položek za měsíc Cena za jednu položku
do 10 10,-
od 11 do 100 5,-
od 101 do 1000 2,50
od 1001 1,50

Po ukončení doby trvání smlouvy se může zákazník rozhodnout, zda smlouvu dále prodlouží, nebo bude platit paušální platbu za pronájem serveru. Pokud nebylo za období trvání smlouvy vybráno více jak 5 000,-, doplatí zákazník zbývající část.

Tato varianta je zejména vhodná pro malé firmy, kde je málo evidovaných zakázek. Na pořízení systému je potřeba pouze malá počáteční investice, a drobný manipulační poplatek za jednu zakázku lze lehce rozpustit do nákladů.

Varianta C
Instalace programu na lokální nebo webový server, který si spravuje firma sama ve vlastní režii. Cena základního modulu se všemi jeho funkcemi 15 000,- Kč. V ceně je zahrnuta instalace v sídle objednatele, vložení základních údajů firmy (název, adresa, telefon apod.) a předvedení základních funkcí. K ceně instalace v sídle objednatele je připočítáno dopravné a hodinová práce technika. Provoz systému na vlastním serveru je ZDARMA. Aktualizace nebo změny v systému (instalace nových funkcí) je možno řešit vzdáleně, pokud server umožňuje vzdálenou správu nebo fyzicky přímo v provozovně. Cena aktualizací je kalkulována individuálně.

Další funkce zakázkového systému je možno doprogramovat individuálně, cena je závislá od hodinové práce programátora a náročnosti úkolu. Hodinová sazba je 250,- Kč.
Zákazníci, kteří mají podepsanou smlouvu (varianta B) a mají více jak 500 položek za měsíc, získávají slevu 50% na veškeré programátorské práce.

Ceny jsou platné od 1. 3. 2009 a jsou uvedeny bez DPH.
nahoru